Właścicielem i administratorem serwisu USStocks.pl jest:

USStocks Sp. z o.o.

ul. Fińska 5, 42-612 Tarnowskie Góry

NIP: 6452565206, REGON: 386054318

Przepisy ogólne:

  1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowany za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
  3. Każdy Klient składający Zamówienie w Serwisie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą na którą składa Zamówienie.
  4. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
  5. Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań do prawidłowego działania Serwisu Internetowego i Serwisów.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez USStocks.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Płatności bezpośrednie przyjmuje operator płatności (np. PAYU, TPAY, Paypal). W przypadku płatności kartą tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Realizacja zamówień następuje w ciągu 24h od złożenia zamówienia.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższej klauzuli.

Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
  2. Zawarte w Serwisie dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w Serwisie albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
  3. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji na podstawie treści opisywanych na łamach Serwisu bądź w kursach i szkoleniach, analizach, materiałach video lub innych treściach, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu, bądź w kursach i szkoleniach , analizach, raportach lub innych treściach określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
  4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia  transakcji na podstawie publikowanych treści.