USSoft – program do przeliczeń podatkowych na podstawie raportów z IB lub LYNX

Masz problem z rozliczeniem podatkowym swoich inwestycji zagranicznych?

Witaj Drogi Czytelniku

Nie Ty jeden. My też go mieliśmy. Zwykle 3-4 wieczory żmudnej pracy i przeliczeń w excelu, które ostatecznie i tak były narażone na duże ryzyko błędu. A przecież cały proces można zautomatyzować…. Dlatego stworzyliśmy USSoft Online.

To program do przeliczeń podatkowych Twoich inwestycji na rynkach zagranicznych. Pracuje na danych pozyskanych z systemów raportowych INTERACTIVE BROKERS oraz LYNX. W kilka sekund przygotowuje przeliczenie zysku/straty z danego okresu na podstawie zaczytanych plików. Podsumowuje przychody, koszty na akcjach, cfd, etfach, opcjach, futuresach z uwzględnieniem prowizji, opłat i kursu złotego do waluty danej transakcji (możesz mieć transakcje w różnych walutach, nie stanowi to problemu).

Dodatkowo program jest rozbudowywany o moduły:

                  ⇒         przeliczeń podatkowych  – (opisane powyżej)

                  ⇒         planowania podatkowego  –  jeżeli wiesz, że dany rok zamkniesz dużym zyskiem, warto zaplanować pewne rzeczy znacznie wcześniej niż kwiecień roku następnego. USSoft służy nam do odpowiednio wcześniejszego planowania podatkowego. Dla przykładu: niektóre pozycje mogą generować zysk w walucie, a stratę w złotówce. Program filtruje te pozycje, które potencjalnie można zamknąć, aby wykazać stratę podatkową jeszcze w danym roku inwestycji.

                  ⇒         dziennik tradera – akcje ( tworzy listę transakcji oraz generuje raporty dotyczące transakcji na danym papierze, walucie, w zadanym zakresie dat itp. W zamyśle program będzie w stanie przedstawiać trendy i generować stopę zwrotu na danym papierze zarówno w walucie bazowej, jak i w PLNach. Umożliwia dodawanie komentarzy do transakcji oraz wyszukiwanie transakcji o zadanym parametrze np. komentarzu, dacie, symbolu itp. Pójdziemy tak daleko jak się da, w usprawnieniu procesu zarządzania portfolio i kapitału) (w przygotowaniu),

                  ⇒         dziennik tradera – pochodne (w przygotowaniu),

                  ⇒         dziennik tradera – waluty ( w przygotowaniu),

                  ⇒         monitoring eventów (moduł przeszukuje strony spółek, aby generować listę potencjalnie cenotwórczych wydarzeń, takich jak dywidenda (odcięcie od kursu), publikacja wyników itp.) (w przygotowaniu).

Dzięki tym funkcjonalnościom:

                   ♥         w kilka minut przygotowujesz całe roczne rozliczenie podatkowe inwestycji w USA,

                   ♥         w trakcie roku ściśle monitoruj stan portfela (warto wiedzieć z jakim zyskiem się zmierzysz w zakresie zamkniętych transakcji, dywidend i opcji).

                   ♥         na tej podstawie w listopadzie/grudniu z wyprzedzeniem rozpocznij planowanie przyszłych zobowiązań podatkowych,

                   ♥         niemal automatycznie wygeneruj swój dziennik tradera w zakresie różnych klas aktywów (w przygotowaniu),

                   ♥         monitoruj najważniejsze, powtarzalne eventy, które mają wpływ na wycenę Twoich aktywów (w przygotowaniu),

Program USSoft jest stale rozbudowywany i rozwijany. Nabywając go nabywasz także prawo do przyszłych aktualizacji, w zakresie zaprezentowanym powyżej.