Warsztaty z Analizy Fundamentalnej

Nagrania video i materiały dodatkowe dla uczestników

*****

Materiały dodatkowe – pobierz koniecznie przed spotkaniem#2

Arkusz do analizy

Spotkanie #1

*****

Spotkanie #2

*****

Spotkanie #3

POBIERZ Arkusz Mastercard (MA)

*****

Spotkanie #4

POBIERZ Arkusz ATT

POBIERZ Arkusz V

POBIERZ Arkusz MO

POBIERZ Arkusz MA

*****

Spotkanie #5

POBIERZ Arkusz FB 03.2019