Warsztaty z Analizy Fundamentalnej

Nagrania video i materiały dodatkowe dla uczestników

*****

Materiały dodatkowe – pobierz koniecznie przed obejrzeniem video 2.

[prettyfilelink size=”” src=”https://usstocks.pl/wp-content/uploads/2017/10/PREZENTACJA-Analiza-wskaźnikowa-Bartosz-Szyma.pptx” type=”ppt”]PREZENTACJA Analiza wskaźnikowa – Bartosz Szyma >>>[/prettyfilelink]

[prettyfilelink size=”” src=”https://usstocks.pl/wp-content/uploads/2017/10/Arkusz-analizy-wskaźnikowa.xlsx” type=”xls”]ARKUSZ analizy wskaźnikowej wersja 2.0[/prettyfilelink]

[prettyfilelink size=”” src=”https://usstocks.pl/wp-content/uploads/2017/10/Skrypt-do-analizy-wskaźnikowej.pdf” type=”pdf”]Skrypt do analizy wskaźnikowej[/prettyfilelink]

*****

Warsztat AF cz.1

*****

Warsztat AF cz.2

*****

Warsztat AF cz.3

*****

Warsztat AF cz.4 BONUS

[prettyfilelink size=”” src=”https://usstocks.pl/wp-content/uploads/2017/10/PREZENTACJA-uzupełniająca.pptx” type=”ppt”]PREZENTACJA uzupełniająca[/prettyfilelink] [prettyfilelink size=”” src=”https://usstocks.pl/wp-content/uploads/2017/10/Has.xlsx” type=”xls”]Has[/prettyfilelink] [prettyfilelink size=”” src=”https://usstocks.pl/wp-content/uploads/2017/10/ROST.xlsx” type=”xls”]ROST[/prettyfilelink] [prettyfilelink size=”” src=”https://usstocks.pl/wp-content/uploads/2017/10/V.xlsx” type=”xls”]V[/prettyfilelink]