Warsztaty z Analizy Fundamentalnej

Nagrania video i materiały dodatkowe dla uczestników

*****

Materiały dodatkowe – pobierz koniecznie przed obejrzeniem video 2.

Analiza wskaźnikowa

FB 10-08-2018

Skrypt

Spotkanie #1

Spotkanie #2

Spotkanie #3

Spotkanie #4

https://youtu.be/Rq6rm-hHyco[:en]

Warsztaty z Analizy Fundamentalnej

Nagrania video i materiały dodatkowe dla uczestników

*****

Materiały dodatkowe – pobierz koniecznie przed obejrzeniem video 2.

Analiza wskaźnikowa

FB 10-08-2018

Skrypt

Spotkanie #1

https://youtu.be/7YxJy7czHp0[:]